โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,597,092
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะทีมงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
      

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม รับคณะทีมงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม เนื่องด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการเป็นสนามสอบ และบุคลากรทำหน้าที่กรรมการคุมสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมี รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา ผู้ประสานงานการสอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ คุณครูสุดคนึง สุรศักโิ์สิทธิชัย โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2563-09-16
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com