โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.105.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,598,323
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ประกาศโรงเรียน  
รายละเอียดข่าว
   
  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
      

 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์

๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและนักเรียนรับใบสมัครไปกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐาน

๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พบแพทย์ตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ {ทางโรงเรียนจะนัดแพทย์มาตรวจร่างกายให้นักเรียนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม}

๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบความเรียบร้อย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครและสอบคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ไฟล์ประกอบ
ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2563-06-10
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com