โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  4 - 31 มกราคม 2564 เปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,670,133
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภายใต้  
      

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยนายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล จัดกิจกรรมโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2563-12-28
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com