โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,818
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรรพวิทยาคม ร่วมงาน กตเวทิตา วันที่พากเพียร สู่วันเกษีญณที่ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
      

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงาน กตเวทิตา วันที่พากเพียร สู่วันเกษีญณที่ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี จำนวนผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๒๘ คน ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ๑. คุณครูจิตรา อยู่เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ๒. คุณครูสุจิตรา เนตรใส ครูชำนาญการพิเศษ ๓. คุณครูนวลจันทร์ โคตะมี ครูชำนาญการพิเศษ ๔. คุณครูอำไพ พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ ๕. คุณครูชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์ ครูชำนาญการ ๖. คุณครูจันแก้ว ชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ และ ๗. คุณมนัส เกิดถมยา ช่างไม้ ระดับ ช.๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม

 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2564-10-01
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com