โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,174,090

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องในโอกาสที่ทางมูลนิธิป่อ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลกร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมั

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษายุคดิจิทัล” แก่คณะครู บุคลากร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรจากครูอาวุโส

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘)

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการนำเสนอผลงาน ๔ ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  รร.สรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน MP MEP

  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม

  พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ

  พิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  รับมอบตัวนักเรียนใหม่ และปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

  รับการรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน ครู ห้องเรียนพิเศษ MP และ MEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com