โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: 22 - 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.23.176.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,128,933


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายเครื่อข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๖

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ ๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม IS Day สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น "คุณภาพชีวิต โอกาสและความท้าทายของคนแม่สอด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเสวนาเวทีภูมิภาค วาระเลือกตั้ง ’๖๒ “ฟังเสียงประชาชน : เสียงประชาชนไปไ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม The English Camp ๒๐๑๙

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ประจำปี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายจิระพงษ์ สุริยา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการทัศนศึกษา พัฒนาศักยภาพอาชีพ ของนักเรียนห้องเรียนอาชีพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดตากต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนขอ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดอาคารฝึกงานใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลแก่ลูกเสือ - เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมโครงการรักการอ่าน และราง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีพอเพียงไร่เตรยาวรรณ ของนักเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่อาชีพในฝ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมสัญจรพบสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๐, ๑๑, ๑๔ สมาชิกสังกัดอำเภอแม่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “นครแม่สอด เมืองต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย”แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม The English Camp ๒๐๑๙

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกินกรรม Open house

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ของกลุ่มงานแนะแนว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com