โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.29.190
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,428,148
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินห้องส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ระดับประเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวั

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เรื่อง เผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVI

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ,

  รงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม Miss Zou sidan ครูอาสาสมัครสอนวิชาภาษาจีน กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมแนะนำวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถู

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เวทีศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดทำน้ำยาล้างมือ ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-๑๙)

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๓๗

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

  รงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขั้นทักษะวิชาการภาษาและวัฒธรรมเมียนมา ประจำปี ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมนำเสนอโครงการวิชาชีพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมเตรียมจัดสอบ O-Net นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม Sw Board Game Fastival

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประชุมวางแผนซักซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟของสถานศึกษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนด้วย ดิจิทัล AI & EIS

  พรรค Sappha Empathy ว่าที่สภานักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้ไว้วาง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่จังหวัดตาก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดสอบ GAT/PAT นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมตลาดนัดเกือบร้อยร้าน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com