โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.194.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,219
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมตากเกมส์" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรม “ สรรพวิทยา กษิณานุสรณ์ ” ๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน “มัธยมตากเกมส์” ครั้งที่ ๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ และโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จังหวัดตราด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม พานักเรียนห้องเรียนอาชีพ ไปศึกษาดูงาน ณ ที.เค. การ์เม้นท์ และบริษัท ทิพย์ปัญญากา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพด้วยการนำผลการทดสอบ O-NET

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลจาการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2019

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลการแข่งขันร้องเพลงภาษาเกาหลีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติรายการ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Arduino

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้สติและสมาธิเป็นฐานเรียนรู้สู่การวัดและประเมินผล ของระด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมประชุมหารือการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๙

  เรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับของพระราชทานจิตอาสา

  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผุ้อำนายการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม I-student (Day Map)

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดค่ายแกนนำต้านภัยสารแคดเมียม และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ บอร์ดเกม Cadmium Contr

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM Education ห้องเรียนพิเ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกและการนำเสนอ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเมียนมา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูหัวจง สาธารณรัฐประชาชนจี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาช

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com