โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,870
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมที่ได้ย้

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำเด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับช

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพื่อเยี่ยมบ้านคณะครูและนักเรียนซึ่งได้รับผลกระท

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านแพลตฟอ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภ

  ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลรายงานต่อนายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอขอบคุณคณะทีมบริหารเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบเเอลกอฮอล์และแมส​ให้โรงเรียนสรรพ​วิ

  โรงเรียนสรรรพวิทยาคม ร่วมงาน กตเวทิตา วันที่พากเพียร สู่วันเกษีญณที่ภาคภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมมอบของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหว

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีเคารพธงชาติและประดับธงชาติ เนื่องเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมรา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัด จัดประชุมผู้ปกครอง online ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับฟังนโยบายฯ จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือแกนนำกับทักษะชีวิตต้านยาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการบริการจัดการขยะและความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ให้แก่ น.ส.อะมอดา ขันแก้ว ม.๔/๕ จำนวนเง

  ความยินดีกับนายวรินทร สิริพงษ์ณภัทร ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรีญเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี กับผลงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง "ASEAN and Thailand Towar

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค พร้อมเงินปัจจัยจำนวนหนึ่ง แก่ทางโรงพยาบาลแม่สอด เพ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com