โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.117.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,799,634
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุม ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการใช้ Google Apps Education เพื่อ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมสรุปผลการประเมิน การให้ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินตามหล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม เนื่องในประเพณีเดือน ๙ ของทุก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เชิญคณะครูและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่อ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากร่วมก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดดำเนินการให้นักเรียนทุกระดับชั้น รับหนังสือเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพิธีเปิดค่ายเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๘ ในรูปแบบออนไลน์

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมหัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ เพื่อวางแผนการดำเนินการก่อนเปิดเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Me

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย และกลั่นกรองผลงานที่เ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมพิจารณารับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา COVID - 19 กับทางโรงพยาบาลแ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจิรดา ปัญญา ตำแหน่ง ครู คศ.๒ เนื่องในครูย้ายมาใหม่ดำรงตำ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com