โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.105.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,598,349
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมงานมุทิตาจิตบุคลาการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการค่ายสร้างเจตคติ ความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมุทิตาจิต มอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดั

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อสวัสด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมงานฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมไว้อาลัยให้กับนายเฉลิมชัย อรุณพรชัยคีรี นักเรียนชั้น

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู-แม่ครู คณะสี

  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ (Mas

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปฏิบัติขอ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดงานประเพณี ตักบาตรเติมบุญ ตามโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ คณะครุ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา ที่มาศึกษาดูงาน ระบบการเรียนการสอน และระบบ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะทีมงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัด พีธีทำบุญห้องโสตทัศนศึกษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้มีอุปการะคุณ ของโรงเรียน คุณป้าองุ่น พันธุรัตน์

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมกิจกรมม Sappha's GOTTALENT

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ครู และนักเรียน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ

  อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับเหรียญทองรางวัลประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนจังหวัดตากนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัด โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการอบรม ศูนย์ให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมการเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com