โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.188.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,541,939
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในงานพิธีฌาปนกิจศพของ นางชลธิชา นุชารัมย์ (ครูหน่อย) ครูชำนาญการพิเศษ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษาแก่คณะศึกษาดูงาน จาก สพม.๓๕

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเคือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชีแจงแนวทางการจัดการเรียนการ

  โรงเรียนสรรพวิยาคม ต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนก่อนวันเปิดการเรียนการสอน ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมรวมพลังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เพื่อสักการะและระลึกถึงคุณงามความดีของมหากวีเอกของโลก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทำบุญแฟลตบ้านพักครูหลังใหม่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ คร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบวุฒิการศึกษากับนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ รุ่นที่ ๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้ที่ ๑๗

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเฟสซิว และหน้ากากอนามัย จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ.และคณะ ที่เดินทางมาตรวจร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะคร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะคร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม เตียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางพัฒน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com