โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.84.139.101
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,217,975
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในวันสัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการทางจิต

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับทางชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอแม่สอด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ประจำปี ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันประสงค์

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนุกกับการจัดการเรียนรู้ด้วย Kid Bright และ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ มีอาชี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ โดยใช้คุณลักษะอยู่อย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดบริการตรวจสุขภาพแก่ครูและบุคลากร

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำกองลูกเสือโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านทักษะปฏิบัติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรีย

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการอบรมมารยาทดี รักษ์วิถีไทย น้อมใจในศาสนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลให้นักเรียนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านมลชน กิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียน ISM

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานงานอาชีพและเทคโนโลยีและผู้บริห

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์และผู้บริหารโรงเรียนสุโขท

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขับเคลื่อนชมรมเยาวชนคนสร้างชาติ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com