โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 34.238.192.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,289,119
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เนื่องโอกาสฉลองครบรอบ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับรางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจก

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการวิเคราะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสอบเสริมเติมเต็มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้มข้น

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมการสอบธรรมสนามหลวง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาไหว้พระเติมบุญ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันฮาโลวิน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพีธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็นพระกุศลและพีธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานเปิดการฝึกนักศึกษา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึ

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เยี่ยมครอบครัวบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ต่อไป
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com