โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.84.236.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,079,154

  หน้าหลัก    ประกาศโรงเรียนย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (รอบ 3)

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ๑๐๑/๒๗ (อาคารสรรพการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (รอบ 2)

  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)

  แบบขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (ดีเซล)

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (ครูนาฎศิลป์) รอบ 3

  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (ครูนาฎศิลป์) รอบ 2

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (ครูนาฎศิลป์)

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว)

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูแนะแนว)

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูแนะแนว

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิช

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชา

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคค

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งวิชาเอกภาษา

  ตารางอบรมกิจกรรม ป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอังพึงประสงค์ สำหรับนักเรียน ประจำปีก

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา คร

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน แ

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน)

  ตารางอบรมกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียน

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

  ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และพนักงานขับรถ)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com