โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,734
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
      รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ
รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
      รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
      รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ 
      รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ  จากกระทรวงวัฒนธรรม
โล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม 
      รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม จากสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
สถานศึกษารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
      สถานศึกษารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่น 
      ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555   
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2555 
      รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554 
      โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554
   ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com