โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.84.236.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,079,135
  หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
      รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ
รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
      รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
      รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ 
      รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ  จากกระทรวงวัฒนธรรม
โล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม 
      รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม จากสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
สถานศึกษารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
      สถานศึกษารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่น 
      ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555   
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2555 
      รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554 
      โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554
   ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com