โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.235.172.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,492,572
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
 แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป
 ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 


 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563

ประกาศโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 การปรับเปลี่ยนตารางสอบคัดเลือก และเพิ่มเติมเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  
 แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 
 การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สอด (ศปก.อ.แม่สอด) 
      วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายสัญญา เพชรเศษ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สอด (ศปก.อ.แม่สอด) ที่มาตรวจเย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางพัฒนา ธรรมจักร์ 
      วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพ  และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายอุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาร่วมวางพวงหรีดเคาร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตอนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
       วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  พร้อมด้วยนายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  ร่วมให้การต้อนรับ นายอุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
      วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปฐมนิเทศ ชี้แจง แนวปฏิบัติตน พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงการเป็นนักเรียน (M.O.U.) ในการรับมอบตัวนักเรียนย้ายระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และคณะ เป็นประธานการปฐมนิเทศ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมบริหารงานวิชาการและหลักสูตร 
      วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการและหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล( Viedo Conference) 
       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในนามคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com