โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.194.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,211
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา 
       วันที่๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวมลฤดี นิลทัพ ร่วมกิจกรรมพัฒนาเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมตากเกมส์" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธย
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรม “ สรรพวิทยา กษิณานุสรณ์ ” ๖๒ 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรม “ สรรพวิทยา กษิณานุสรณ์ ” ๖๒ แด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒  โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๗ ท่าน ได้แก่ ๑.นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ๒.นางสาวนพ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 
       วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-28 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหาร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school) 
       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางพัฒนา ธรรมจักร นำคณะครูและนักเรียนรับการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (โรงเรียนป
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน “มัธยมตากเกมส์” ครั้งที่ ๒ 
       วันที่ ๙-๑๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน “มัธยมตากเกมส์” ครั้งที่ ๒        ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสรรพวิทยาคม การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู 
       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓๘ จังหวัดตาก กลุ่ม ๒ ณ ห้อง
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีกา

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักง

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงดนตรีสากล) 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการอุดหนุน งบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงดนตรีสากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล จ

ประกาศรายผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล จํานวน ๑ อัตรา ปร

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนใน การสอนวิชาดนตรี ตาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี จำนวน ๑

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com