โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 23 - 25 กรกฏาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.196.73.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,029,010

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 ผลคะแนนและการเปรียบเทียบ O-NET

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

มัธยมศึกษาปีที่ 3(Click)     มัธยมศึกษาปีที่ 6(Click) มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
 ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล แก่คณะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
      วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล แก่คณะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก โด
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดตาก กับทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๔ และส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ 
      วันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร่้อมคณะครูได้เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ณ.โรงแรมบียอนด์สวีด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
       วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่เข้ามาศ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (ครูนาฎศิลป์) รอบ 2 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ สนใจรายละเอียดดั

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (ครูนาฎศิลป์) 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ สนใจรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว) 
      ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมทำสัญญาจ้าง

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูแนะแนว) 
      บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายละเอียดแนบ ท้ายประกาศนี้

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูแนะแนว 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูแนะแนว สนใจรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

ข่าวย้อนหลัง

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com